Ekonomické stavby si v dnešní době čím dál více získávají oblibu mezi stavebníky i mezi širší veřejností. V důsledku zvyšování cen elektrických energií je nárůst poptávky po energeticky úsporných stavbách více než opodstatněný. Ekonomické hledisko hraje také roli ve výběru typu konstrukce stavby. Můžeme stavět dům v nízkoenergetickém, pasivním, či nulovém standardu, přičemž každý z těchto typů ekonomické stavby se liší v tzv. měrné spotřebě elektrické energie za 1 kalendářní rok:

 

Ekonomické nízkoenergetické stavby:

U tohoto typu ekonomické stavby je důležité správné zasazení domu na pozemek v orientaci do okolní krajiny a především správná volba otopného systému -zdroje energie na vytápění. Z hlediska orientace domu platí, že obytné místnosti by měly směřovat na jih. Otopný systém může být doplněn o tepelné čerpadlo i fotovoltaické panely, přičemž pasivní solární zisky pak mohou pokrýt až 40% tepla na vytápění stavby - ekonomické myšlení se vyplácí.

Izolace
Klíčovým prvkem ke splnění ekonomických standardů stavby je provedení kvalitní izolace z přírodních materiálů, které jsou navíc snadno recyklovatelné, a tím šetrné k životnímu prostředí.

Větrání a vytápění
Princip úspor energií je založen na kvalitní izolaci, která má zabránit únikům tepla z prostor domu. Samozřejmě zamezí i v cirkulaci vzduchu, a to v nekontrolovatelném proudění spárami domu, které takto vymění většinu vzduchu u běžných novostaveb. Lépe lze větrat otevíráním oken, i ve srovnatelné míře jako u běžných novostaveb, ovšem k vyšším ztrátám tepelné energie se tak nezabrání. Velice účinným řešením jak systému vytápění i větrání je - rekuperace tepla = proces, spočívající ve vedení teplého vnitřního vzduchu společně s chladným venkovním přes rekuperátor, kde si plyny přes plochu tělesa vyměňují teplotu – vnitřní vzduch ohřívá venkovní. Nejlepší rekuperátory dokážou ušetřit až 90 % tepla, jež bychom spotřebovali při standardním ohřevu studeného vzduchu topením. Současná ekonomická norma však připouští použití při stavbě domu i rekuperátorů se 75% účinností.

V ekonomických stavbách nehledejte klasické topné systémy. Většinou se využívají moderní technologie vytápění, jakými jsou tepelná čerpadla nebo kotle na biomasu. Solární energie se využívá nejúčinněji v letních měsících, a to jen pro ohřev vody, přičemž přebytečná energie se může zpětně dodávat do elektrické sítě.

Ekonomické pasivní stavby

Koncepce tohoto typu ekonomických staveb, jehož pořizovací náklady jsou srovnatelné s běžnými novostavbami, dokáže splnit i ty nejnáročnější požadavky a zároveň ušetřit až 90% nákladů na vytápění. Výbornou vlastností pasivní stavby je nízká celoroční spotřeba tepla za použití moderních technologií systémů vytápění a větrání a naprostá vzduchotěsnost spočívající v dokonalé a důsledné izolaci pasivního domu.

 

Projďete se po novém rodinném domě prostřednictvím video záznamu, který jsme pro vás připravili.

Zajímavé odkazy